Startsidan
Skriv ut

Blodbrist (anemi)

Blodbrist eller anemi betyder att det finns för få röda blodkroppar i blodet. Detta är vanligt vid njursvikt. Det beror på att sjuka njurar inte klarar av att producera det hormon (erytropoietin) som behövs för att kroppen ska kunna producera röda blodkroppar. De röda blodkropparna binder och transporterar syre i blodet till kroppens alla celler och vävnader.

Om ditt hemoglobinvärde (Hb) är sänkt har du blodbrist vilket mäts genom ett blodprov. Det kan även finnas andra orsaker till blodbrist, såsom brist på järn, folsyra och B12-vitamin, varför provtagningen måste kompletteras med bedömning av läkare. Hemoglobinhalten kan även sjunka vid exempelvis infektion, järnbrist och blödningar. Normal hemoglobinhalt är 120-150 g/L för kvinnor och 130-165 g/L för män. Önskvärd nivå vid njursvikt och blodbrist är 100-120 g/L.

Vid blodbrist kan man uppleva symtom som trötthet, yrsel, frusenhet, öronsus, nedsatt aptit, nedsatt koncentrationsförmåga och minskad sexuell lust. Tillståndet kan på längre sikt orsaka hjärtpåverkan. För att undvika komplikationer är det viktigt att blodbristen behandlas på rätt sätt. Blodvärdet (Hb) och blodbristen förbättras genom att din läkare ordinerar två typer av läkemedel:
  • Järn
  • ESL (Erytropoetinstimulerande läkemedel)

Järn kan tas antingen som tabletter eller som injektioner i blodet. ESL tas som injektion under huden, vanligtvis 1-3 i veckan eller en gång i månaden beroende på vilket läkemedel du och din läkare väljer.

Blodbrist

Njurdagboken är framtagen av
Pagels A*, Wång M*, Eriksson A**, Magnusson A* och Melander S**
*Karolinska Universitetssjukhuset, **Universitetssjukhuset i Linköping.

 

Vad kan jag göra själv?

  • Var noga med att ta dina läkemedel enligt ordination och att förvara ESL-sprutor i kylskåp.
  • Du kan själv ge ESL-injektionerna under huden. Du kan få hjälp på din vårdmottagning för att lära dig hur du gör detta!
  • Vid ändringar av ESL-dosen bör du kontrollera ditt blodtryck.


Njurarnas funktioner & sjukdomar
Prover & provsvar
Läkemedel
Hälsa

Kost
Fysisk aktivitet
Kurator
Behandlingsalternativ
Patientförening
Ordlista

Länkar & litteratur
Min egen dagbok
Film

Njurförbundet är ansvarig utgivare av Njurdagboken. Kontakta oss via telefon: 08-546 405 00 eller webmaster@njurforbundet.se
Deron Williams signed a big contract with the discount north face jackets Brooklyn Nets, Kirilenko this season came to north face jackets outlet the Youth Corps Timberwolves, Boozer in Bulls assistant Rose. The Okur retirement, I believe they will make once nike free run 2 obsessed fans of the two teams battle filled with emotion.