Startsidan
Skriv ut

Vätskebalans

Vätskebalansen i kroppen upprätthålls genom njurarna. Att ha en god vätskebalans innebär att man varken är övervätskad eller intorkad.

Övervätskning:
Om njurarnas funktion kraftigt försämras kan urinproduktionen avta och vätskemängden i kroppen ökar. Vätskan samlas i vävnader och kan ge svullnad (ödem). Vätskan kan också samlas i lungorna eller i lungsäckarna och ge andningssvårigheter eller hosta framförallt i liggande läge. Övervätskning kan behandlas med vätskedrivande läkemedel.

Intorkning:
Njurfunktionen kan försämras om du blir intorkad, dvs. att du har för lite vätska i kroppen. Du kan bli intorkad exempelvis i samband med magsjuka, kräkningar, diarréer eller vid varmt väder (t.ex. utlandsresa) i kombination med att du dricker för lite. Genom att dricka mer ökar du ditt vätskeintag och motverkar intorkning.

Njurdagboken är framtagen av
Pagels A*, Wång M*, Eriksson A**, Magnusson A* och Melander S**
*Karolinska Universitetssjukhuset, **Universitetssjukhuset i Linköping.
 

Vad kan jag göra själv?

 • Ett bra sätt att själv ha kontroll över vätskebalansen är att kontrollera svullnader framför allt på fötter, underben, fingrar och runt ögonen.
 • Det är bra om du har kontroll över ditt blodtryck och din vikt. Ett ökat blodtryck och/eller hastig viktuppgång kan bero på vätskeansamling.
 • Vid tendens till övervätskning måste du vara observant på ditt vätskeintag och dra ned på detta.
 • Även saltintaget har betydelse, eftersom salt mat gör att man blir törstig.
 • Kontakta sjukhuset/läkare:
        – Om du får andningssvårigheter
        – Om du slutar kissa
        – Om du drabbas av ihållande magsjuka, kräkningar eller diarréer
 • Rådgör med din läkare om vätskeintaget om du ska vistas i varmt klimat. Se till att du dricker mer under varma sommardagar. Om du misstänker att du förlorar mycket vätska pga. diarréer och/eller kräkningar bör du öka ditt vätskeintag och även kontakta läkare för ev. justering av mediciner (som t.ex. vätskedrivande läkemedel).
Njurarnas funktioner & sjukdomar
Prover & provsvar
Läkemedel
Hälsa

Kost
Fysisk aktivitet
Kurator
Behandlingsalternativ
Patientförening
Ordlista

Länkar & litteratur
Min egen dagbok
Film

Njurförbundet är ansvarig utgivare av Njurdagboken. Kontakta oss via telefon: 08-546 405 00 eller webmaster@njurforbundet.se